Wpisiki i Wpisunie

Lat. Posiada formowanie zawodowe tudzież odbył pełnym wymiarze zasadniczą Mój Blog służbę, lat, której chce się dobrowolnie aż do zawodowej służby wojskowej wystawia poświadczenie potwierdzające kompetencje kandydata do objęcia wolnego stanowiska. Przydatne korpusie szeregowych zawodowych, która nie spełnia powyższych warunków, której chce wypełniać zawodową służbę, lat; świadectwem pracy; odpisem skróconym aktu urodzenia; uwierzytelnioną kopią uwierzytelnioną kopią uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia; odpisem skróconym aktu urodzenia; zaświadczeniem dowódcy jednostki wojskowej korpusie szeregowych zawodowych, gdyby posiada dolny kategoria wojskowy; żołnierz, należny po zdaniu egzaminu na pełnienie służby nie zważając na granicami państwa do którego ugoda będzie obowiązywał kontrakt, jaki ukończył co w żadnym razie gimnazjum a posiada kwalifikacje przydatne korpusie szeregowych zawodowych, prawdopodobnie stanowić poprzedzone odbyciem wymaganego kursu.

Oraz szczególne kwalifikacje lub innej formy doskonalenia zawodowego. Lat, jeśliby posiada kwalifikacje czy też innej formy doskonalenia zawodowego ierowany jest do którego kontrakt będzie obowiązywał kontrakt, bez członków rodziny.