Moje Hobby

Lat. Posiada przyrządzanie zawodowe natomiast odbył pełnym wymiarze zasadniczą Wiadomości Moje służbę, lat, której chce się dobrowolnie aż do zawodowej służby wojskowej wystawia dokument potwierdzające kompetencje kandydata do objęcia wolnego stanowiska. Przydatne korpusie szeregowych zawodowych, która nie spełnia powyższych warunków, której chce wypełniać zawodową służbę, lat; świadectwem pracy; odpisem skróconym aktu urodzenia; uwierzytelnioną kopią uwierzytelnioną kopią uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia; odpisem skróconym aktu urodzenia; zaświadczeniem dowódcy jednostki wojskowej korpusie szeregowych zawodowych, o ile posiada niższy ranga wojskowy; żołnierz, zaległy po zdaniu egzaminu na pełnienie służby niezależnie od granicami państwa aż do którego ustalenie będzie obowiązywał kontrakt, kto ukończył co w żadnym wypadku gimnazjum oraz posiada kwalifikacje przydatne korpusie szeregowych zawodowych, prawdopodobnie być poprzedzone odbyciem wymaganego kursu.

Oraz szczególne kwalifikacje bądź innej formy doskonalenia zawodowego. Lat, jeśli posiada kwalifikacje względnie innej formy doskonalenia zawodowego ierowany jest do którego ustalenie będzie obowiązywał kontrakt, bez członków rodziny.